• PVC gloves

    Guants de PVC

    Guants de PVC proporcionen una protecció adequada contra àcids i bases més forts, així com sals, alcohols i solucions aquàtiques, cosa que fa que aquest tipus de ppe manual sigui ideal per a tasques que impliquin la manipulació d’aquest tipus de materials o quan es manipulen objectes en humit.

    El vinil és un material sintètic, no biodegradable, lliure de proteïnes fabricat amb clorur de polivinil (PVC) i plastificants. Des de vinil guants són sintètics i no biodegradables, tenen una vida útil més llarga que guants de làtex, que sovint comencen a trencar-se amb el pas del temps.